• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1786/TB-NHKL ngày 25/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có số phát hành V215711, số vào sổ cấp GCN 706 QSDĐ/HTH do Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 28/05/2002 với những đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 604-1, 634-1, 634-2, tờ bản đồ số 3, diện tích 520,5m2 (diện tích thực tế do đo vẽ lại theo sơ đồ hiện trạng là 378,7m2), mục đích sử dụng: Thổ cư, màu, địa chỉ: xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 02 công trình xây dựng là nhà 1 trệt, kết cấu tường gạch + móng, mái tôn và phía sau có 01 công trình xây dựng tạm là chuồng nuôi bò, công trình tạm đã cũ và không còn sử dụng, không tính giá trị.

Chi tiết Thông báo số 1786/TB-NHKL ngày 25/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank