• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1784/TB-NHKL ngày 25/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 032923, số vào sổ cấp GCN CS 15361 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 06/9/2019 với các đặc điểm: Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 33, diện tích 568m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; địa chỉ Khu phố Kim Định, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn; 01 công trình xây dựng là nhà tạm lợp tôn làm kho chứa đồ.

Chi tiết Thông báo số 1784/TB-NHKL ngày 25/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank