• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1782/TB-NHKL ngày 25/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN961177, số vào sổ cấp GCN H00950/07 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 12/11/2008 với các đặc điểm: Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 28, diện tích 719,4m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn 297,9m2; đất trồng cây lâu năm 421,5m2; địa chỉ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. HCM.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn; 01 công trình xây dựng là nhà tạm làm chuồng heo.

Chi tiết Thông báo số 1782/TB-NHKL ngày 25/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank