• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1780/TB-NHKL ngày 25/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 130388, số vào sổ cấp GCN CS 05916 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 08/12/2020 với các đặc điểm: Thửa đất số 375, tờ bản đồ số 4-4, diện tích 160m2, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; địa chỉ Khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.
Chi tiết Thông báo số 1780/TB-NHKL ngày 25/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank