• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1778/TB-NHKL ngày 25/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành H940504, số vào sổ cấp GCN số 02507QSDĐ/450904 do Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng cấp ngày 03/01/1997 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 668, tờ bản đồ số: 32, diện tích 728m2, mục đích sử dụng: CLN+ODT 144m2, thời gian sử dụng: ODT Lâu dài, CLN đến tháng 12/2066; địa chỉ: KP Gia Lân, phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 tầng, 02 gian, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn; 01 công trình xây dựng tạm làm chuồng trại nuôi bò.

Chi tiết Thông báo số 1778/TB-NHKL ngày 25/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank