• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1775/TB-NHKL ngày 14/6/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 38, diện tích 63.6 m2, đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 2978/96 do UBND TP.HCM cấp ngày 06/8/1996, cập nhật thay đổi ngày 17/4/2000. 

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, tổng diện tích sử dụng 247.5 m2; diện tích xây dựng 61.18 m2; kết cấu: tường gạch, khung sàn BTCT, mái BTCT; số tầng 3 + lửng + sân thượng tại địa chỉ 07 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Chi tiết Thông báo số 1775/TB-NHKL ngày 14/06/2022: tại đây.

 

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank