• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1773/TB-NHKL ngày 24/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B 691188, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00340.QSDĐ do UBND Thành phố Cần Thơ cấp ngày 22/10/1994 chi tiết như sau: thửa đất số 709; Tờ bản đồ số 01; diện tích 419 m2; mục đích sử dụng đất: LNK; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm; tọa lạc tại áp Bình Dương A, xã Long Tuyền, TP.Cần Thơ (nay là Khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Chi tiết Thông báo số 1773/TB-NHKL ngày 24/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank