• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1756/TB-NHKL ngày 24/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 775801, số vào sổ cấp GCN CH 01105 do UBND Thị xã Buôn Hồ cấp ngày 20/12/2012, cập nhật chuyển nhượng sang tên KienlongBank ngày 27/10/2022 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 136; tờ bản đồ số 17; diện tích 6541 m2; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; tọa lạc tại: phường Bình Tân, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Chi tiết Thông báo số 1756/TB-NHKL ngày 24/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank