• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 164/TB-NHKL ngày 07/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV245521, số vào sổ: CS02808 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cấp ngày 10/08/2020;  Thửa đất số 12; Tờ bản đồ số 60; Diện tích 525,8m2; Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng đất: 23/05/2055; Tọa lạc: ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Chi tiết Thông báo số 164/TB-NHKL ngày 07/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank