• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1621/TB-NHKL ngày 15/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 143923, vào sổ cấp giấy CNQSD đất số 1481/QSDĐ, do UBND thị xã Sóc Trăng (Nay là thành phố Sóc Trăng) cấp ngày 31/03/2004, thửa đất số 337; Tờ bản đồ số 24; Diện tích 549.10m2; Mục đích sử dụng (Đất ở - Đất trồng cây lâu năm khác); Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài, đất Đất trồng cây lâu năm khác: Đến 23/04/2062, tọa lạc tại Khóm 3, Phường 07, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất:

+ Cây trồng ngắn ngày: đậu rồng (Tài sản này Ngân hàng không định giá)

+ 02 (hai) phần mộ cuối đất bên phải (các tài sản này Ngân hàng không định giá, người mua tự liên hệ chính quyền địa phương để trừ phần diện tích này khi thực hiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng).

Chi tiết Thông báo số 1621/TB-NHKL ngày 15/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank