• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 15/TB-NHKL ngày 5/1/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R196301 (số vào sổ cấp GCN: 0108 QSDĐ/TPCM) do UBND thành phố Cà Mau cấp ngày 28/8/2000 đứng tên Hộ ông Bùi Minh Út; thửa đất số 0745; tờ bản đồ số 06; diện tích 1.368 m2; (tổng diện tích ban đầu là 2.784 m2, cập nhật ngày 11/01/2016 diện tích còn lại là 1.368 m2) mục đích sử dụng đất: đất vườn; thời hạn sử dụng đất: 50 năm tọa lạc tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chi tiết Thông báo số 15/TB-NHKL ngày 05/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank