• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 153/TB-NHKL ngày 06/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 087574, số vào sổ cấp GCN số CH01772, do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp ngày 25/04/2013, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 17, Tờ bản đồ số 03; diện tích 1384,3m2; mục đích sử dụng (Đất nhà ở và đất trồng lúa); Thời hạn sử dụng đất (Đất nhà ở lâu dài; Đất trồng lúa đến ngày 15/10/2043; tọa lạc tại ấp Bà Chăng B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Công trình xây dựng trên đất: 

- Nhà chính (nhà trệt), DTXD 49m2, cột BTCT, mái lợp fibro xi măng, nền đất, vách lá phía trước và vách ngăn xây gạch.

- Nhà phụ (nhà trệt), DTXD 35m2, cột BTCT, mái lợp fibro xi măng, nền lát gạch ceramic, vách tường gạch.

- Chuồng heo, DTXD 40m2, cột BTCT, mái lợp lá, nền láng xi măng, không vách.

Cây trồng trên đất: Dừa loại A 22 cây, loại B 17 cây, bùm xụm 5 bụi, bông trang 02 cây, mai vàng lớn 10 cây, nhỏ 03 cây.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 936148, số vào sổ cấp GCN số H01548, do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp ngày 15/03/2005, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 89, Tờ bản đồ số 01; diện tích 1224m2; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/10/2048; tọa lạc tại ấp Bà Chăng B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản 03: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 936147, số vào sổ cấp GCN số H01547, do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp ngày 15/03/2005, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 87, Tờ bản đồ số 01; diện tích 7506m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 01/10/2018; tọa lạc tại ấp Bà Chăng B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Chi tiết Thông báo số 153/TB-NHKL ngày 06/02/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank