• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 151/TB-NHKL ngày 06/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Xe ô tô MERCEDES - BENZ GLB 200, nhãn hiệu MERCEDES – BENZ, biển kiểm soát: 83A-129.28, số khung: W1N2476871W162282, số máy: 28291480636693, màu sơn: xám, năm sản xuất: 2021, nước sản xuất: Mexico theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 83 005297 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Sóc Trăng đăng ký lần đầu ngày 16/5/2022.

Chi tiết Thông báo số 151/TB-NHKL ngày 06/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank