• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1516/TB-NHKL ngày 31/5/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 53 ,tờ bản đồ số: 31; Diện tích: 193m2 ;Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Địa chỉ: Khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU500917 số vào sổ cấp GCN CH03647 do UBND Huyện Tây Sơn cấp ngày 09/09/2014; Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 04(N5); Diện tích xây dựng: 125m2; Diện tích sàn: 125m2; Số tầng: 01; Kết cấu: Tường gạch, mái ngói.

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 178 ,tờ bản đồ số: 31; Diện tích: 169,7m2 ;Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Địa chỉ: Khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU500919 số vào sổ cấp GCN CH03649 do UBND Huyện Tây Sơn cấp ngày 09/09/2014;

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 179 ,tờ bản đồ số: 31; Diện tích: 168m2 ;Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Địa chỉ: Khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU500918 số vào sổ cấp GCN CH03648 do UBND Huyện Tây Sơn cấp ngày 09/09/2014;

Chi tiết Thông báo số 1516/TB-NHKL ngày 31/05/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank