• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 149/TB-NHKL ngày 03/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 798489, số vào sổ cấp GCN H08066 do UBND huyện Hòa Bình cấp ngày 31/07/2009 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 789; Tờ bản đồ số 3; diện tích 11000m2; mục đích sử dụng đất lúa tôm; Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/09/2020; tọa lạc tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Căn chòi tạm, mái lợp tip lô xi măng, vách cao su, đòn tay gổ, nền đất (tài sản này Ngân hàng Kiên Long không tiến hành định giá), do chỉ là căn chòi tạm dùng để chứa các vật dụng, thiết bị phục vụ nuôi tôm, khi có người mua tài sản chủ tài sản phải di dời tài sản này ra khỏi tài sản thế chấp để bàn giao cho người mua.

Chi tiết Thông báo số 149/TB-NHKL ngày 03/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank