• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1499/TB-NHKL ngày 05/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 933460, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số H 00092-VP do UBND TP.Phan Thiết cấp ngày 20/10/2009 cập nhật biến động ngày 25/3/2019 chi tiết như sau: thửa đất số 68; Tờ bản đồ số 16; diện tích 81.5 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; địa chỉ: khu phố 3, phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Chi tiết Thông báo số 1499/TB-NHKL ngày 05/05/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank