• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1495B/TB-NHKL ngày 05/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 061689; số vào sổ cấp GCN H 05458 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 16; tờ bản đồ số: 17; diện tích: 500m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ đất; địa chỉ: ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Văn Chính và bà Quách Thị Chi.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 căn nhà cấp 4 (bốn) đã phá dỡ, chỉ còn mặt trước xây gạch, cột xây dựng bê tông cốt thép.    

+ Có 01 căn nhà cấp 4 (bốn) của bà Đỗ Thị Dung xây dựng móng bê tông cốt thép, vách tường gạch, máy lộp tol xi măng, nền lót gạch hoa. Căn nhà có diện tích chiều ngang khoảng 7m, chiều dài khoảng 11m. 

+ Phía sau nhà có 01 chuồng trại chăn nuôi xây dựng bê tông cốt thép, tường gạch, nền tráng xi măng, cột gỗ, máy lộp tole. 

+ Có 20 (hai mươi) cây mai vàng, 15 (mười lăm) cây dừa đang cho trái, 02 (hai) cây xoài chưa cho trái.

* Hiện tại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 16, tờ bản đồ số 17, diện tích: 500m2 do bà Đỗ Thị Dung đang quản lý và sử dụng.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 061690; số vào sổ cấp GCN H 05459 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 15; tờ bản đồ số: 17; diện tích: 2.502,4m2; mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 09/03/2044; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ đất; địa chỉ: ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Văn Chính và bà Quách Thị Chi.
Tài sản gắn liền với đất:

+ Có 01 (một) khu hương quả thờ cúng của gia đình gồm có 04 (bốn) ngôi mộ Kienlongbank không định giá.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 061691; số vào sổ cấp GCN H 05460 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 157; tờ bản đồ số: 01; diện tích: 6.811,6m2; mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 28/06/2024; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ đất; địa chỉ: ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Văn Chính và bà Quách Thị Chi.

Tài sản gắn liền với đất: Không

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 061692; số vào sổ cấp GCN H 05461 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 118; tờ bản đồ số: 01; diện tích: 1.346,3m2; mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản; thời hạn sử dụng: 19/07/2033; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ đất; địa chỉ: ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Văn Chính và bà Quách Thị Chi.

Tài sản gắn liền với đất: Không

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 061693; số vào sổ cấp GCN H 05462 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 113; tờ bản đồ số: 01; diện tích: 1.381,9m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: 09/03/2034; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ đất; địa chỉ: ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Văn Chính và bà Quách Thị Chi.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4, móng gạch, khung cột gỗ, vách tole và vách lợp lá, mặt trước xây gạch, máy lợp fibro xi măng, nền lát gạch bông và tráng xi măng.

* Tại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 113, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.381,9m2 thời điểm Ngân hàng thu giữ ghi nhận không biết người đang quản lý và sử dụng. 

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 061694; số vào sổ cấp GCN H 05463 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 106; tờ bản đồ số: 01; diện tích: 1.294,6m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: 09/03/2034; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ đất; địa chỉ: ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Văn Chính và bà Quách Thị Chi.

Tài sản gắn liền với đất: Không

Chi tiết Thông báo số 1495B/TB-NHKL ngày 05/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank