• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1487/TB-NHKL ngày 04/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 588304; Số vào sổ cấp GCN: H 04160 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 16/07/2009; thửa số: 424; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 6.943,4m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ bà Đỗ Thị Tư tặng cho lại ông Trịnh Văn Vũ và bà Nguyễn Thị Hợp.

Tài sản gắn liền với đất: Không

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 588305; Số vào sổ cấp GCN: H 04161 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 16/07/2009; thửa số: 431; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 4.912,6m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2033; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Phước 3A, xã VĨnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ bà Đỗ Thị Tư tặng cho lại ông Trịnh Văn Vũ và bà Nguyễn Thị Hợp.

Tài sản gắn liền với đất: Không

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 588496; Số vào sổ cấp GCN: H 04162 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 16/09/2009; thửa số: 35; tờ bản đồ số: 32; diện tích: 3.821,1m2; mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm;  thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2043; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ bà Đỗ Thị Tư tặng cho lại ông Trịnh Văn Vũ và bà Nguyễn Thị Hợp.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 04 (bốn) cây bạch đằng

+ Có 01 (một) cây me

+ Có 10 (mười) cây mận

+ Có 02 (hai) cây dừa

+ Có 02 (hai) cây chanh

+ Có 03 (ba) bụi chuối

+ Có 01 (một) cây cốc

+ Có 02 (hai) cây xoài

+ Có 03 (ba) cây mai vàng

+ Có 01 (một) nhà mồ thờ cúng của gia đình (Ngân hàng không định giá).

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 588497; Số vào sổ cấp GCN: CH 04163 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 16/09/2009; thửa số: 50; tờ bản đồ số: 32; diện tích: 499,9m2; mục đích sử dụng: đất ở;  thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Phước 3A, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ bà Đỗ Thị Tư tặng cho lại ông Trịnh Văn Vũ và bà Nguyễn Thị Hợp.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn), tường kiên cố, khung cột bê tông cốt thép, và cây gỗ địa phương,  máy lợp tole xi măng, nền đất, có diện tích khoảng 144m2 (chiều ngang 12m x chiều dài 12m).

Chi tiết Thông báo số 1487/TB-NHKL ngày 04/05/2023: tại đây


Đăng ký nhận tin
KienlongBank