• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 147/TB-NHKL ngày 03/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 104899, số vào sổ cấp GCN CS 03187, do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 25/10/2017, với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 31; tờ bản đồ số 6; diện tích 100 m²; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, Thời gian sử dụn đất: Đất ở: Lâu dài. Tọa lạc tại: xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, tài sản đứng tên ông Bùi Thiện Toàn.

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở riêng lẻ, cấp 3, diện tích xây dựng 88 m2, diện tích sàn 187.5 m2, tọa lạc tại xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết Thông báo số 147/TB-NHKL ngày 03/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank