• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1474D/TB-NHKL ngày 27/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M593328, số vào sổ 2875 QSDĐ/486/QĐ-UB do UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 15/05/1999 (Đứng tên hộ ông Lâm Hoàng Phương) với các đặc điểm sau: Thửa số 446, 448 tờ bản đồ số 09 và Thừa số 259, tờ bản đồ số 15; Tổng diện tích 6,378,2m2 (Thửa 448: 3.163m2, Thửa 446: 300m2, Thửa 259: 215,2m2); Mục đích sử dụng: Thửa 448: Tôm-lúa, Thửa 446: Tôm -lúa, Thửa 259: nhà ở; Thời hạn sử dụng đất: Tôm-lúa: 10/2018, Nhà ở: lâu dài; tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 04, tường gạch, mái tole, nền lát gạch Ceramic, trần la phông.

Chi tiết Thông báo số 1474D/TB-NHKL ngày 27/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank