• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1474B/TB-NHKL ngày 27/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y535807 số vào sổ 01267QSDĐ/557/1999, do UBND huyện Vĩnh Lợi (nay là huyện Hòa Bình), tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 26/07/2004, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 208-1,208-2, 205, Tờ bản đồ số 10; Tổng diện tích 6.235,5m2 (Thửa:208-1: 300m2, 208-2: 1755m2, 205: 4.180,5m2); Mục đích sử dụng: Thổ cư, vườn tạp, trồng lúa; thời hạn sử dụng: Thổ cư: Lâu dài, vườn tạp: 07/2054, trồng lúa: 07/2024 tọa lạc xã Minh Diệu, huyện Vĩnh Lợi (Nay là huyện Hòa Bình), Tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với thửa 208-1 và 208-2, tờ bản đồ số 10: 

+ Nhà cấp 04: Nhà trước, cột bê tông, mái lợp tole típ – lô xi măng, vách tole kẽm, nền đất;

+ Nhà sau: Cột bê tông, mái lợp tole típ – lô xi măng, xà gỗ, nền đất.

+ Cây trồng trên đất: 04 cây mai vàng lớn, 20 cây mai vàng nhỏ, 05 cây dừ lớn, 03 cây dừa nhỏ, 04 cây mít, 01 cây me, 05 cây xoài lớn, 04 cây xoài nhỏ, 09 cây ổi.

Chi tiết Thông báo số 1474B/TB-NHKL ngày 27/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank