• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1469/TB-NHKL ngày 27/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK794502, số cấp GCN: CS07354, thửa đất số 263, tờ bản đồ số 45, diện tích 67,20m2, mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài, Tọa lạc tại: Phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cấp ngày 23/08/2017. Tài sản Đứng tên ông Trương Thanh Trà và bà Đặng Lan Thanh.

Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4, tường gạch, nền gạch, mái tole.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE331476: số cấp GCN: CS03857, thửa đất số 122; tờ bản đồ số 32; diện tích 216 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn ; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài, Tọa lạc tại: : Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang. Do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cấp ngày 03/11/2016. Tài sản Đứng tên ông Trương Thanh Trà và bà Đặng Lan Thanh.

Tài sản gắn liền với đất:

+ 01 nhà cấp 4: vách tường, mái tole;

+ 01 cây mít, 01 cây dừa lão, 01 cây dừa non (những tài sản này Ngân hàng không định giá).

Chi tiết Thông báo số 1469/TB-NHKL ngày 27/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank