• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1467/TB-NHKL ngày 27/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 228453; số vào sổ cấp GCN CH 02000 do UBND TP Hồng Ngự; cấp ngày 03/06/2016; thửa số: 960; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 139m2; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ: phường An Lạc, TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở riêng lẻ, cấp 3, sở hữu riêng, diện tích xây dựng 125.1 m2, diện tích sàn 186.4 m2, tọa lạc tại phường An Lạc, TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết Thông báo số 1467/TB-NHKL ngày 27/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank