• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1465/TB-NHKL ngày 27/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; diện tích 107.4 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất tháng 10/2043, thửa đất số 120, tờ bản đồ số 12 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 561877, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 56543 do Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cấp ngày 01/8/2017, tài sản đứng tên ông Đinh Văn Hoàn

Chi tiết Thông báo số 1465/TB-NHKL ngày 27/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank