• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1463/TB-NHKL ngày 27/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại ấp Phước Minh, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; diện tích 14625.7 m2, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, thửa đất số 39, tờ bản đồ số 02 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 202454, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01454 do UBND huyện Gò Quao cấp ngày 17/5/2002, tài sản đứng tên ông Trần Văn Lợi.

Công trình xây dựng và mồ mã trên đất bao gồm:

+ 01 căn nhà cấp 4 của khách hàng;

+ 03 căn nhà cấp 4 của người thân ở nhờ;

+ 02 ngôi mộ (Ngân hàng không tiến hành định giá, người mua tự liên hệ chính quyền địa phương để trừ phần diện tích này khi thực hiện sang tên, chuyển nhượng).

Chi tiết Thông báo số 1463/TB-NHKL ngày 27/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank