• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1455/TB-NHKL ngày 26/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 019921, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH00249 do UBND huyện Tân Trụ cấp ngày 26/01/2011 tại thửa đất số 2295, tờ bản đồ số 02, diện tích 275 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài, địa chỉ ấp Bình Lợi, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà ở cấp 4, số tầng 1, diện tích xây dựng 137.6 m2, diện tích sàn 137.6 m2, cấp 4, kết cấu nhà: móng, cột, đà BTCT, vách tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic, mái tole, địa chỉ ấp Bình Lợi, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An.

Chi tiết Thông báo số 1455/TB-NHKL ngày 26/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank