• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1448/TB-NHKL ngày 25/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 855362, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CTs CH00971 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 14/10/2019 tại thửa đất số 59, tờ bản đồ số 8, diện tích 184.4 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài, địa chỉ Lô 42, Khu B2.2, khu dân cư Nại Hiên Đông 2, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Chi tiết Thông báo số 1448/TB-NHKL ngày 25/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank