• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1447/TB-NHKL ngày 30/5/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 716, Tờ bản đồ số 29, diện tích 32.7 m2, đất ở tại đô thị, địa chỉ 118/9 đường ĐHT05, khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 604879, số vào sổ cấp GCN CS 04006 do Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM cấp ngày 04/9/2018. Nhà ở: diện tích sàn 107.4 m2, diện tích xây dựng 31.6 m2, tại địa chỉ 118/9 đường ĐHT05, khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM.

Chi tiết Thông báo số 1447/TB-NHKL ngày 30/05/2022: tại đây.

 

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank