• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1436/TB-NHKL ngày 24/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 291137; số vào sổ cấp GCN CH 05079 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 24/01/2017; thửa số: 366; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 5.150,5m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 30/08/2017; Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Lê Văn Quốc tặng cho lại ông Lê Văn Mến.

Tài sản gắn liền với đất: Không

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 445792; số vào sổ cấp GCN CH 06637 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 09/07/2010; thửa số: 49; tờ bản đồ số: 35; diện tích: 2.014,5m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 29/08/2022; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Lê Văn Quốc tặng cho lại ông Lê Văn Mến.

Tài sản gắn liền với đất: 10 cây dừa chưa cho trái, 14 cây bạch đàn (các tài sản này Ngân hàng không định giá). 

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 445793; số vào sổ cấp GCN CH 00638 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 09/07/2010; thửa số: 276; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 4.865,9m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 29/08/2022; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Lê Văn Quốc tặng cho lại ông Lê Văn Mến.

Tài sản gắn liền với đất: Không

Chi tiết Thông báo số 1436/TB-NHKL ngày 24/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank