• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1423/TB-NHKL ngày 25/5/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số H3, diện tích 90m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, Khu dân cư Nguyễn Hồng Sơn, KP.Dân Phước, phường Xuân Thành, Thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 474487, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 02007 do UBND Thị xã Sông Cầu cấp ngày 05/11/2014.

Chi tiết Thông báo số 1423/TB-NHKL ngày 25/05/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank