• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1382/TB-NHKL ngày 20/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 41, tờ bản đồ số 21, diện tích 57.6 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 054620, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH00591 do UBND Quận 11 cấp ngày 12/06/2013, địa chỉ 10/11 đường 277 Minh Phụng, phường 2, quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, diện tích xây dựng 57.6 m2, diện tích sàn 92.6 m2, cấp 3, kết cấu nhà: tường gạch, sàn gỗ, mái BTCT+tole, địa chỉ 10/11 đường 277 Minh Phụng, phường 2, quận 11, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 054620, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH00591 do UBND Quận 11 cấp ngày 12/06/2013.

Chi tiết Thông báo số 1382/TB-NHKL ngày 20/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank