• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1363/TB-NHKL ngày 19/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 715338; số vào sổ cấp GCN CH 06319 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 28/02/2019; thửa số: 381; tờ bản đồ số: 5; diện tích: 7.027,3m2; mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 01/07/2064; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho ông Lê Văn Sang.

Chi tiết Thông báo số 1363/TB-NHKL ngày 19/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank