• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1359/TB-NHKL ngày 19/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 857562; số vào sổ cấp GCN 000136QSDĐ/10/2000 do UBND huyện Vĩnh Thuận cấp ngày 26/09/2002; thửa số: 181; tờ bản đồ số: 4; diện tích: 1000 m2; mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 300 m2, đất vườn 700 m2; thời hạn sử dụng: đất ở nông thôn lâu dài, đất vườn đến 9/2052; địa chỉ: ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang đứng tên hộ ông Nguyễn Văn triệu.

  Tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà cấp 4, 01 chòi lá dính liền với nhà cấp 4 (tài sản này Ngân hàng không định giá)

Chi tiết Thông báo số 1359/TB-NHKL ngày 19/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank