• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1348/TB-NHKL ngày 18/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Quyền sử dụng đất số thửa: 163; Tờ bản đồ: 19; Địa chỉ: thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (nay là phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Diện tích: 685 m2  (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi lăm mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: /;Nguồn gốc sử dụng:/, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 551397, số vào sổ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất: 05179 QSDĐ/1212 QĐ-UB, do Uỷ ban nhân dân huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 25/06/2004.

+ Tài sản gắn liền với đất: hai công trình xây dựng (chưa được công nhận), kết cấu tường gạch, mái tôn, nền gạch, nhà đã cũ.

Chi tiết Thông báo số 1348/TB-NHKL ngày 18/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank