• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1346/TB-NHKL ngày 08/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 023434; Số vào sổ cấp GCN: H 04778 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 14/07/2009; thửa số: 168; tờ bản đồ số: 10; diện tích: 2.842,6m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 10/07/2022; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quyền và vợ Phan Thị Qưới chuyển quyền cho ông Nguyễn Văn Thiện.
  Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn), khung cột bê tông cốt thép và cây gổ địa phương, máy lợp tole xi măng, nền lát gạch và láng xi măng, vách tole, có mặt trước xây gạch, diện tích (chiều ngang khoảng 7.5m và chiều dài 15m).

+ Có 01 (một) nhà mồ thờ cúng của gia đình (Ngân hàng không định giá).

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 023435; Số vào sổ cấp GCN: H 04779 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 14/07/2009; thửa số: 169; tờ bản đồ số: 10; diện tích: 6.141,9m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 10/07/2022; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quyền và vợ Phan Thị Qưới chuyển quyền cho ông Nguyễn Văn Thiện.
Tài sản gắn liền với đất: 

Do hai thửa đất số 168; tờ bản đồ số: 10; diện tích: 2.842,6m2 và thửa đất số 169; tờ bản đồ số: 10; diện tích: 6.141,9m2 hai thửa liền kề tạo thành khối thống nhất nên các tài sản gắn liền với đất có các cậy gồm: 

+ Có 02 (hai) cây sà cừ

+ Có 04 (bốn) cây tràm lớn

+ Có 05 (năm) cây dừa

+ Có 01 (một) cây mảng cầu

+ Có 04 (bôn) cây vú sữa

+ Có 02 (hai) cây ổi

+ Có 04 (bôn) bụi chuối

+ Có 07 (bảy) cây xoài

+ Có 01 (một) cây nhãn

+ Có 01 (môt) cây mít

+ Có 05 (năm) cây mai vàng lớn

+ Có 10 (mười) cây mai vàng nhỏ

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 023433; Số vào sổ cấp GCN: H 04777 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 14/07/2009; thửa số: 134; tờ bản đồ số: 10; diện tích: 3.240,9m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa; thời hạn sử dụng: đến ngày 10/07/2022; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Quyền và vợ Phan Thị Qưới chuyển quyền cho ông Nguyễn Văn Thiện.

Tài sản gắn liền với đất: Không

Chi tiết Thông báo số 1346/TB-NHKL ngày 08/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank