• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1320/TB-NHKL ngày 15/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, thửa đất số (220, 232, 233, 234, 235), tờ bản đồ số 07, tổng diện tích 8.873,9 m2 (trong đó 5.011 m2 đất trồng cây hàng năm và 3.862,9 m2 đất trồng lúa) thời hạn sử dụng đến 12/2025 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AĐ 537238, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 00686 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 27/02/2006, cập nhật biến động ngày 15/8/2019.

Chi tiết Thông báo số 1320/TB-NHKL ngày 15/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank