• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1237/TB-NHKL ngày 10/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 321394, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CTS 75573 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng cấp ngày 15/09/2015 với các đặc điểm: thửa đất số 341, tờ bản đồ số 11, diện tích 166 m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài, tọa lạc tại: thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước, Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Tài sản gắn liền với đất nhà ở riêng lẻ diện tích xây dựng 85.8 m2, diện tích sàn 85.8 m2 thuộc sở hữu của ông Lê Đức Thọ và bà Văn Thị Thư Yến.

Chi tiết Thông báo số 1237/TB-NHKL ngày 10/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank