• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1232B/TB-NHKL ngày 08/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 113921; số vào sổ cấp GCN CH 02179 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 18/12/2014; thửa số: 36; tờ bản đồ số: 57; diện tích: 119,9m2; mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: ấp Phước Thọ, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên ông Nguyễn Văn Cọl tặng cho lại ông Nguyễn Hồng Phúc.

Tài sản gắn liền với đất: Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn) gồm 01 trệt + 01 lầu xây dựng kiên cố, khung cột bê tông cốt thép, máy tole, nền lát gạch hoa, vách tường gạch, diện tích xây dựng khoảng 101,2m2, chiều ngang và chiều dài (4,4 x 23m2).

Chi tiết Thông báo số 1232B/TB-NHKL ngày 08/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank