• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1228/TB-NHKL ngày 08/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ Số AN 956916 do UBND Thành phố Rạch Giá cấp ngày 07/01/2009, số vào sổ H 03/VTH, với các đặc điểm: thửa đất số 1593, tờ bản đồ số 04, diện tích 438.2 m2 (sử dụng riêng), mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (140m2), Đất trồng cây lâu năm (298,2m2) , thời hạn sử dụng: lâu dài (đất ở tại nông thôn), 08/2048 (Đất trồng cây lâu năm), tọa lạc tại: Khu phố 1, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang do bà Trần Thị Lan đứng tên. 

+ Tài sản gắn liền với đất: đang trồng lúa.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ Số M 568570 do UBND Thành phố Rạch Giá cấp ngày 31/08/1998, số vào sổ 00103/QSDĐ/QĐ 274, với các đặc điểm: thửa đất số 01, tờ bản đồ số 07, diện tích 3.530 m2, mục đích sử dụng đất: Đất lúa, thời hạn sử dụng 08/2018 tọa lạc tại: Khu phố 1, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang do bà Trần Thị Lan đứng tên.

+ Tài sản gắn liền với đất: đang trồng lúa.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ Số M 568666 do UBND Thành phố Rạch Giá cấp ngày 31/08/1998; số vào sổ 00200/QSDĐ/QĐ 274, với các đặc điểm: số thửa 07, tờ bản đồ số 07, diện tích 3.000 m2,  mục đích sử dụng đất: Đất lúa, thời hạn sử dụng 08/2068 tọa lạc tại: Khu phố 1, Phường Vĩnh Thông, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang do bà Trần Thị Lan đứng tên.

+ Tài sản gắn liền với đất: đang trồng lúa.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ Số CA 574266 do UBND Thành phố Rạch Giá cấp ngày 03/07/2015, số vào sổ CH 04258, số thửa L10-04, tờ bản đồ số , diện tích 82.5 m2 (sử dụng riêng), mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài, tọa lạc tại: Lô L10-04 Đường nội bộ, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang do ông Bùi Thanh Nhanh đứng tên.

+ Tài sản gắn liền với đất: 01 căn nhà cấp 04 (đã có giấy phép xây dựng), vách tường, nền lót gạch men, mái tol, trong nhà có 01 phòng khách, 02 phòng ngủ, 02 toilet, có 01 lối thoát hiểm.
Chi tiết Thông báo số 1228/TB-NHKL ngày 08/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank