• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1221/TB-NHKL ngày 08/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M593072, số vào sổ 2703QSDĐ/486QĐ-UB do UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 25/04/1999, với các đặc điểm: thửa số 363, 273; tờ bản đồ số 09; diện tích 11.879m2 tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Chi tiết Thông báo số 1221/TB-NHKL ngày 08/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank