• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1219/TB-NHKL ngày 08/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 807322: Số cấp GCN: CH 06654, thửa đất số 365; Tờ bản đồ số 13; diện tích 63.10 m²; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Tọa lạc tại: phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Do UBND thành phố Châu Đốc cấp ngày 24/09/2014. Tài sản đứng tên bà Lê Thị Anh.

Chi tiết Thông báo số 1219/TB-NHKL ngày 08/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank