• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1199/TB-NHKL ngày 07/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền vối đất tọa lạc Thôn Lâm Giang, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, thửa đất số 111, tờ bản đồ số 9, tổng diện tích 475,0 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời gian sử dụng: Lâu dài, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AG 881486, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H04043 do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 15/9/2006, cập nhật biến động ngày 10/4/2015 và ngày 01/8/2018.

Chi tiết Thông báo số 1199/TB-NHKL ngày 07/04/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank