• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1190/TB-NHKL ngày 06/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CH 655871, thửa đất số: 5511; tờ bản đồ 26; diện tích 5475.7 m2; mục đích sử dụng đất: trồng cây lâu năm; hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng năm: 2043; tọa lạc tại: xã Dray Bhăng huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk lắk; Vào sổ cấp giấy:CS 22255; nơi cấp: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 19/05/2017.

 Tài sản gắn liền với đất: cà phê khoảng 300 cây già cổi (không có khả năng phục hồi canh tác), một giếng khoan đường kính 140mm sâu 80 m. 

   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 655872: thửa đất số: 5513; Tờ bản đồ số: 26; diện tích 4409 m2; mục đích sử dụng đất: trồng cây lâu năm; hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng đất: năm 2043; tọa lạc tại: xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk lắk; Vào sổ cấp giấy: CS 22256; nơi cấp: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 19/05/2017.

Tài sản gắn liền với đất: khoảng 100 cây cà phê già cổi (không còn khả năng phục hồi canh tác)

Chi tiết Thông báo số 1190/TB-NHKL ngày 06/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank