• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1166/TB-NHKL ngày 03/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Xe ô tô con có thông tin theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 022633 do Công an tỉnh Bình Thuận cấp ngày 14/6/2019, Biển số xe 86A-108.60, Nhã hiệu HUYNDAI, Loại xe, KONA, Màu sơn Trắng, Số máy G4NHKU850758, Số khung 81ABKN004940.

Chi tiết Thông báo số 1166/TB-NHKL ngày 03/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank