• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1161A/TB-NHKL ngày 03/04/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 129060 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 14/09/2018, thửa đất: 5266, tờ bản đồ số: 05, diện tích: 101,2 m2; mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: 19/05/2054, tọa lạc tại ấp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.  

Tài sản gắn liền với đất (chưa chứng nhận sở hữu):

Nhà ở riêng lẻ, nhà cấp 4 (01 tầng), diện tích khoảng 30m2, kết cấu: khung BTCT, tường gạch, mái tol, nền gạch men.

Chi tiết Thông báo số 1161A/TB-NHKL ngày 03/04/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank