• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 112/TB-NHKL ngày 18/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 781823, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 09151 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức cấp ngày 02/6/2021 chi tiết như sau: thửa đất số 564; Tờ bản đồ số 83; diện tích 66.9 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; hình thức sử dụng riêng; nguồn gốc sử dụng: thỏa thuận phân chia đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: một phần nhà 20A, đường số 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Tài sản gắn liền với đất là nhà ở riêng lẻ; diện tích xây dựng 47.2 m2; diện tích sàn 47.2 m2; cấp 4; địa chỉ: một phần nhà 20A, đường số 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh theo theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 781823, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 09151 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Thủ Đức cấp ngày 02/6/2021.

Hiện trạng thực tế: nhà ở đã được tháo dỡ hoàn toàn chỉ còn lại phần đất trống.

Chi tiết Thông báo số 112/TB-NHKL ngày 18/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank