• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 10/TB-NHKL ngày 05/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 141673, số vào sổ cấp GCN CH00101 do UBND huyện Hòa Bình cấp ngày 15/06/2010 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 1325; Tờ bản đồ số 08; diện tích 213m2; mục đích sử dụng đất ở và đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 10/10/2048; tọa lạc tại ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: có công trình phụ là mái che tạm, cột bê tông cốt thép.

Chi tiết Thông báo số 10/TB-NHKL ngày 05/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank