• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 106TB-NHKL ngày 16/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản (NTS), diện tích 19.659,7m2 tọa lạc tại khóm 2, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, thuộc 609; tờ bản đồ số 11 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H138026 (số vào sổ cấp GCN: 06970/TXCM) do UBND thị xã Cà Mau cấp ngày 21/01/1998 đứng tên ông Phạm Văn Phong (được cập nhật chỉnh lý theo bản vẽ đo đạc chỉnh lý thửa đất ngày 04/6/2021 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cà Mau) 

Ghi chú: Thông tin cũ của tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất trồng lúa, diện tích 27.600 m2 tọa lạc tại xã An Xuyên, thị xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau, thuộc thửa đất số 0026, tờ bản đồ số 07, theo GCNQSDĐ số H138026 (số vào sổ cấp GCN: 06970/TXCM) do UBND thị xã Cà Mau cấp ngày 21/01/1998 đứng tên ông Phạm Văn Phong.

Chi tiết Thông báo số 106/TB-NHKL ngày 16/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank