• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 104/TB-NHKL ngày 16/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 895511, số vào sổ cấp GCN số CS 06325, do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 11/03/2019, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 809, Tờ bản đồ số 4; diện tích 11503,3m2; mục đích sử dụng đất (Đất chuyên trồng lúa nước); Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/04/2024; tọa lạc tại ấp Bình Tốt A, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Chi tiết Thông báo số 104/TB-NHKL ngày 16/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank