• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 101/TB-NHKL ngày 16/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 190150, số vào sổ cấp GCN CS04560, do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 20/09/2019, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 238, Tờ bản đồ số 20; diện tích 251,2m2; mục đích sử dụng đất (Đất chuyên trồng lúa nước); Thời hạn sử dụng đất: Đến  14/06/2021; tọa lạc ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất trống đã san lấp mặt bằng.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 179165, số vào sổ cấp GCN CS04689, do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 02/01/2020, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 218, Tờ bản đồ số 20; diện tích 147,1m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng cây lâu năm); Thời hạn sử dụng đất: Đến  04/04/2022; tọa lạc ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất trống đã san lấp mặt bằng.

Chi tiết Thông báo số 101/TB-NHKL ngày 16/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank